Ako vymeniť, vrátiť alebo reklamovať tovar?

VRÁTENIE TOVARU
V zmysle ustanovenia § 7 zákona (zákon č. 102/2014 Zb.) o ochrane  spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originál dokladom alebo jeho kópiou o kúpe doručený predávajúcemu. Písomné odstúpenie od zmluvy je možné zaslať aj cez online formulár - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom v lehote 14 dní má kupujúci právo odstúpiť bez akejkoľvek sankcie, tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Kompletné podmienky vrátenia tovaru nájdete v obchodných podmienkach: https://www.doria.sk/sk/obchodne-podmienky/


​Vrátenie tovaru s gravírovaným textom podľa želania zákazníka nie je možné! 

Podľa § 7 zákona č. 102 z roku 2014 spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
b) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.


POSTUP PRI VRÁTENÍ TOVARU:
• Právo na vrátenie peňazí platí do 14 dní od prevzatia tovaru
• Tovar nesmie byť poškodený a používaný (zabalený v pôvodnom obale)
Späť s tovarom nám zašlite aj originál alebo kópiu dokladu o kúpe spolu s vyplneným formulárom o odstúpení od zmluvy, ktorý nájdete tu: https://www.doria.sk/sk/odstupenie-od-zmluvy/
Tovar odošlite zabalený do vhodného obalu tak, aby sa nepoškodil, ako doporučený balíček na našu adresu. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať!

Adresa pre vrátenie tovaru:
Doria.sk
Športová 1073 / 6
900 61 Gajary SR

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť celú sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy prevodom na váš bankový účet.

POZOR: Peniaze Vám budú vrátené za podmienky, že tovar nebol používaný! Ak budú na tovare zistené zjavné znaky nosenia (napr. znečistenie, poškriabaný tovar, rôzne vône napr. parfém a iné..) Tovar Vám obratom odošleme späť na Vašu adresu, kedy budete povinný preplatiť náklady na dopravu vo výške 3,-€ s DPH!  Po preskúmaní neporušenosti tovaru Vám bude suma za tovar vrátená na Váš bankový účet.
Kompletné podmienky vrátenia peňazí nájdete tu: https://www.doria.sk/sk/podmienky-vratenia-penazi/

VÝMENA TOVARU

POSTUP PRI VÝMENE TOVARU:
• Právo na výmenu nepoškodeného a nenoseného tovaru platí do 30 dní od prevzatia tovaru
• Tovar nesmie byť poškodený a používaný (zabalený v pôvodnom obale)
Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe spolu s vyplneným formulárom o odstúpení od zmluvy, ktorý nájdete tu: https://www.doria.sk/sk/odstupenie-od-zmluvy/
Vo formulári nám taktiež napíšte do kolónky „Text správy“ názov a kód produktu, poprípade veľkosť, za ktorý chcete tovar vymeniť.
• Tovar odošlite zabalený do vhodného obalu tak, aby sa nepoškodil, ako doporučený balíček na našu adresu. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať!

Adresa pre vrátenie tovaru:
Doria.sk
Športová 1073 / 6
900 61 Gajary SR

• Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru.


POZOR: Ak budú na tovare zistené zjavné znaky nosenia (napr. znečistenie, poškriabaný tovar, rôzne vône napr. parfém, cigaretový dym a iné..) tovar Vám nevymeníme a zákazník je povinný uhradiť všetky poštové náklady. Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu. Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. 

 

REKLAMÁCIA TOVARU

POSTUP PRI REKLAMÁCII TOVARU:
• Tovar odošlite zabalený do vhodného obalu tak, aby sa nepoškodil ako doporučený balík na našu adresu. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať!

Späť s tovarom nám zašlite kópiu dokladu o kúpe  (faktúru) spolu s popisom závady, bez dokladu o zakúpení nebude Vaša reklamácia vybavená.

• Vaša reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru.

Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru:
Doria.sk
Športové 1073/6
900 61 Gajary SR

V prípade ďalších otázok a pre viac informácií nás prosím neváhajte kontaktovať e-mailom objednavky@doria.sk alebo telefonicky

+421 908 578 051. Radi Vám poradíme.

 

UPOZORNENIE: V prípade ak ste v našom obchode využili službu GRAVÍROVANIA alebo Vami zakúpený tovar bol zhotovený či upravený na mieru podľa Vašich predstáv, jeho vrátenie alebo výmena tovaru už nebude možná. V tomto prípade sa jedná o tovar vyrobený na mieru len Vašim potrebám a nebolo by možné ho znovu zaradiť do ponuky a ponúknuť inému zákazníkovi.

 

 
CHCETE VEDIEŤ O NOVINKÁCH A AKCIACH AKO PRVÝ?
Tak neváhajte a prihláste sa k odberu noviniek